Logopedisch Centrum Hoofddorp
Ellen van Overbeek

 
Ellen is werkzaam als allround logopedist sinds 1998. Zij specialiseerde zich in de vakgebieden spraak- en taalstoornissen, afasie , dysartrie, lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Tevens werkt zij met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, die problemen hebben met de communicatie. Zij neemt deel aan het Netwerk Ouderen en Chronisch Zieken (NOCZ) en neuronet Haarlemmermeer. In deze netwerken vindt informatie uitwisseling en overleg plaats tussen de verschillende zorgverleners. Hierdoor is er een nauwe samenwerking tussen de artsen, logopedist, fysiotherapeut, mensendiecktherapeut, ergotherapeut en diëtist mogelijk.

Daarnaast is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar en cursusleider, verbonden aan het Dyslexie Collectief. Hiervoor staat zij geregistreerd in het dyslexieregister van de NVLF en in het register van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Tevens is zij docent bij PAO Psychologie.

Ellen is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, lid van de NVLF en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging NVLF.

Contactgegevens

Logopedisch Centrum Hoofddorp
Lutulistraat 145
2131 TG Hoofddorp

Mail:
Telefoon: 06 48 669 998

Samenwerking

Het Logopedisch Centrum Hoofddorp heeft een samenwerkingsverband met:

Dyslexie Collectief 

Praat en Gebaar

Dixit

NOCZ

 

Meer weten over een onderwerp

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, bekijk dan onze pagina met interessante websites.

Aandacht voor kwaliteit

Kwaliteitsregister paramedicinaar website NVLFDTL - direct toegankelijk