Logopedisch Centrum Hoofddorp
Taal

'mijn kind is twee jaar en spreekt nog niet'
'mijn kind praat nog niet in zinnen'
'mijn kind kent weinig woorden'
'mijn kind kan zich niet goed duidelijk maken'
'mijn kind begrijpt niet altijd wat er wordt gezegd'

Problemen in de taalontwikkeling leiden tot problemen in de communicatie.
Kinderen kunnen een taalstoornis hebben die op zichzelf staat en geen gevolg is van een ander probleem. Dit noemen we een specifieke taalontwikkelingsstoornis ( TOS of S-TOS).

Sommige kinderen hebben een taalstoornis als gevolg van een ander probleem, zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, gehoorproblemen of een algehele ontwikkelingsachterstand.

Ook kinderen, die meertalig opgevoed worden, kunnen een specifieke taalontwikkelingsstoornis hebben. Zij hebben dan problemen in beide ( of meerdere) talen. De ontwikkeling van de eerste taal, thuistaal genoemd, verloopt dan trager en anders. Zij hebben opvallend veel moeite met het verwerven van de eerste taal. Vanzelfsprekend zijn er dan ook problemen met het leren van de tweede taal.
Verder zijn er kinderen die meertalig opgevoed worden en alleen problemen ondervinden in het verwerven van de tweede taal, meestal het Nederlands. De eerste taal ontwikkelt zich goed. Deze kinderen hebben geen specifieke taalontwikkelingsstoornis en komen niet in aanmerking voor logopedie. Zij kunnen wel een achterstand hebben ten opzichte van hun eentalige leeftijdsgenoten, maar dit is dan het gevolg van onvoldoende of minder taalaanbod in de tweede taal.

De logopedisten in het LCH doen een uitgebreide intake meertaligheid en nemen een taalonderzoek af om meer duidelijkheid te krijgen over het taalprobleem.
Ze kunnen advies uitbrengen of er sprake is van een taalprobleem als gevolg van de meertaligheid of van een vermoeden van een TOS.

Contactgegevens

Logopedisch Centrum Hoofddorp
Lutulistraat 145
2131 TG Hoofddorp

Mail:
Telefoon: 06 48 669 998

Samenwerking

Het Logopedisch Centrum Hoofddorp heeft een samenwerkingsverband met:

Dyslexie Collectief 

Praat en Gebaar

Dixit

NOCZ

 

Meer weten over een onderwerp

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, bekijk dan onze pagina met interessante websites.

Aandacht voor kwaliteit

Kwaliteitsregister paramedicinaar website NVLFDTL - direct toegankelijk