Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Telefoon: 06 48 669 998

Het Logopedisch Centrum Hoofddorp maakt deel uit van het Pedagogen Collectief. Het Pedagogen Collectief is een samenwerkingsverband van orthopedagogen, gz-psychologen en logopedisten/dyslexiespecialisten. Als een kind voldoet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, dan komt het in aanmerking voor dyslexieonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Fiona Waterbeek, orthopedagoog en diagnosticus voor de regio Nieuw Vennep en Hoofddorp. In het Logopedisch Centrum Hoofddorp werken twee dyslexiespecialisten, Ellen van Overbeek en Yvonne van Dijk. Nadat een kind de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft gekregen, kunnen zij een behandeltraject starten. De gemeente vergoedt het onderzoek en het behandeltraject. Zie voor meer informatie over onderzoek en vergoede behandeling www.dysco.nl.

In de behandeling wordt gewerkt met verschillende remediƫrende en compenserende methodes voor lezen en spellen. Omdat de dyslexiespecialist ook logopedist is kan zij tevens gebruik maken van haar uitgebreide kennis over de taalontwikkeling en het spraakklanksysteem. De dyslexiespecialist doet aanvullend onderzoek en schrijft een behandelplan. Zij bespreekt dit in een startgesprek met de ouder(s), leerkracht en intern begeleider van de school van het kind en maakt afspraken om zoveel mogelijk onderling af te stemmen. De behandeling is dus een behandeling op maat.

Vergoeding

Komt een kind niet in aanmerking voor een vergoed onderzoek (niet behorend bij de 10% laagstscorenden) of blijkt na het onderzoek dat het kind geen enkelvoudige dyslexie heeft, dan is er ook behandeling van de lees- en spellingproblemen mogelijk. In dat geval komt de behandeling voor rekening van de ouders.

Kosten van een lees- en spellingbehandeling:
Een les van 30 minuten bedraagt 45,00 euro.
Een les van 45 minuten bedraagt 67,50 euro.

Voorschotbehandeling

Voldoet een kind in groep 2 van de basisschool onvoldoende aan de voorwaarden om te gaan leren lezen en spellen, dan kan een voorschotbehandeling gegeven worden. Tijdens de voorschotbehandeling worden het fonemisch bewustzijn en de auditieve vaardigheden bij het kind gestimuleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door rijmen en het leren horen van losse klanken en klankgroepen in woorden. Ook het kunnen bepalen van de posties van klanken in woorden wordt geoefend. Verder wordt er aandacht besteed aan het kunnen waarnemen van verschillen tussen klanken (auditieve discriminatie). 

Scholen

De dyslexiespecialisten kunnen voorlichting geven op scholen over lezen en spellen in het algemeen of met betrekking tot een kind dat in behandeling is. Zij stellen een nauwe samenwerking met de school van een kind zeer op prijs. Verder verzorgen zij op aanvraag workshops op maat voor schoolteams.

899-400