Logopedisch Centrum Hoofddorp
Lees- en spellingbehandeling

Het Logopedisch Centrum Hoofddorp maakt deel uit van het Pedagogen Collectief. Het Pedagogen Collectief is een samenwerkingsverband van orthopedagogen, gz-psychologen en logopedisten/dyslexiespecialisten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Haarlem. Als een kind voldoet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, dan komt het in aanmerking voor dyslexieonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in Haarlem en wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of GZ-psycholoog.
In het Logopedisch Centrum Hoofddorp werken twee dyslexiespecialisten, Ellen van Overbeek en Yvonne van Dijk. Nadat een kind de diagnose ernstige dyslexie (ED) heeft gekregen, kan er bij hen een behandeltraject gestart worden. De gemeente vergoedt het onderzoek en het behandeltraject. Meer informatie over onderzoek en vergoede behandeling vindt u hier

In de behandeling wordt gewerkt met verschillende remediërende en compenserende methodes voor lezen en spellen. Daarnaast kan de dyslexiespecialist/logopedist gebruik maken van haar uitgebreide kennis over de taalontwikkeling en het spraakklanksysteem (fonologie). De dyslexiespecialist doet aanvullend handelingsgericht onderzoek en schrijft een behandelplan. Zij bespreekt dit in een startgesprek met de ouder(s), leerkracht en intern begeleider van de school van het kind en maakt afspraken om zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De behandeling is dus een behandeling op maat.

Vergoeding

Komt een kind niet in aanmerking voor een vergoed onderzoek, dan is er ook behandeling van de lees- en spellingproblemen mogelijk. In dat geval komt de behandeling volledig voor rekening van de ouders.

Kosten van een lees- en spellingbehandeling:
Een les van 30 minuten bedraagt 46,50 euro.
Een les van 45 minuten bedraagt 69,75 euro.

Voorschotbehandeling

Voldoet een kind in groep 2 van de basisschool onvoldoende aan de voorwaarden om te gaan leren lezen en spellen, dan kan een voorschotbehandeling gegeven worden. Tijdens de voorschotbehandeling worden het fonemisch bewustzijn en de auditieve vaardigheden bij het kind gestimuleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door rijmen en het leren horen van losse klanken en klankgroepen in woorden. Ook het kunnen bepalen van de posties van klanken in woorden wordt geoefend. Verder wordt er aandacht besteed aan het kunnen waarnemen van verschillen tussen klanken. 

 

Contactgegevens

Logopedisch Centrum Hoofddorp
Lutulistraat 145
2131 TG Hoofddorp

Mail:
Telefoon: 06 48 669 998

Samenwerking

Het Logopedisch Centrum Hoofddorp heeft een samenwerkingsverband met:

Dyslexie Collectief 

Praat en Gebaar

Dixit

NOCZ

 

Meer weten over een onderwerp

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, bekijk dan onze pagina met interessante websites.

Aandacht voor kwaliteit

Kwaliteitsregister paramedicinaar website NVLFDTL - direct toegankelijk